Nagrade Udruženja
hrvatskih arhitekata

<h3>Pristup i prezentacija utvrde Petrapilosa</h3><h2>Nagrada Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja u 2020.</h2>
<h3>SEECEL centar</h3><h2>Nagrada Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva u 2020.</h2>
<h3>Ako tebe zaboravim… - Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. / zadnje odredište Auschwitz</h3><h2>Nagrada Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja u 2020.</h2>
<h3>Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku</h3><h2>Nagrada Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva u 2020.</h2>
<h3>Atomizirani hotel - Novi tip hotelske arhitekture u revitalizaciji grada ili krajolika </h3><h2>Nagrada Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture u 2020.</h2>
<h3>Villa u pogledu</h3><h2>Nagrada Drago Galić za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture u 2020.</h2>
<h3>	\'Za novi, ljepši Zagreb!\' - arhitektonski i urbanistički natječaji međuratnog Zagreba, 1918.-1941.</h3><h2>Nagrada Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture u 2020.</h2>
<h3>Petrova 140</h3><h2>Nagrada Drago Galić za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture u 2020.</h2>
<h3>Ivan Prtenjak</h3><h2>Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo 2020. godine.</h2>

Nagrade i nominacije u 2020.

Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo