Autori:

Divna Antičević
Božo Benić
Romano Duić

Program / vrsta:

Publicistički i/ili nakladnički rad

Časopis Mjera

Nominacija za nagradu Neven Šegvić 2019.

Obrazloženje stručnog žirija:

Inicijativa Društva arhitekata Dubrovnika za pokretanje stručnog časopisa Mjera već nakon dva objavljena broja predstavlja vrijedno širenje kruga relevantnih aktera u sve dinamičnijem polju arhitektonskog izdavaštva.

Iako sadržajno i programski izuzetno ukotvljen u lokalni dubrovački kontekst, ozbiljnošću pristupa i sustavnim tretmanom odabranih tematskih fokusa nedvosmisleno nadrasta lokalnu sredinu i polako stvara relevantan prostor promišljanja aktualnih problema u rasponu od prostornog planiranja i suvremene arhitekture, aktualiziranja teme zaštite kulturne baštine do sagledavanja prostora iz rakursa suvremene umjetnosti.

Otvoreno zagovaranje potrebe unapređenja politika prostornog razvoja i vrijednosti očuvanja javnog prostora, baštine i prirodnih resursa naročito je bitno za sredinu poput Dubrovnika koja je kontinuirano suočena s nesmiljenim pritiskom turističke komodifikacije i erozije prostora javnog i društvenog života.

Kroz strukovnu i interdisciplinarnu artikulaciju nekih od mogućih odgovora na te, za prostor, pogubne transformacijske procese, Mjera predstavlja dobrodošlu pojavu i potencijalni uzor drugim profesionalnim sredinama.

Foto: Borjana Katić

O projektu (tekst autora):

Namjera strukovnog časopisa Mjera je kontinuirano bilježiti i kritički vrjednovati aktualne teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštite, te dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti ponajprije u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a onda i Hrvatskoj i svijetu. Cilj je časopisa razvijanje i afirmiranje dubrovačke arhitekture, urbanizma i kulture prostora, zalaganje za raznolik i kontinuiran razvoj dubrovačke arhitekture, briga o strukovnoj baštini, očuvanje graditeljske baštine, stvaranje okvira za kontinuirani razvoj arhitekture i urbanizma, propagiranje suvremenih stremljenja u arhitekturi i urbanizmu, poticanje suvremene arhitekture i njenog vrjednovanja.

Izdanja su formirana oko teme broja što omogućava da se pojedina tema obradi polako i temeljito, interdisciplinarno iz više kutova te postane svojevrsna knjiga koja objedinjuje stručna znanja i spoznaje o nekoj temi u određenoj točki društvenog razvitka.

Prvi broj ( veljača 2019.) bavi se nasljeđem: arhitekti, urbanisti, povjesničari umjetnosti, konzervatori, filozofi i umjetnici donose svoja promišljanja o brojnim aktualnostima s kojima se dubrovački, ali i hrvatski prostor u posljednje vrijeme suočavaju. Druga Mjera (prosinac 2019.) bavi se problematikom javnog prostora – postavlja pitanja koji su aspekti javnog prostora i tko su akteri koji ga stvaraju te se osvrće na utjecaj javnog prostora na oblikovanje društvenih odnosa i interakcija.

 

Časopis Mjera

 

Glavna urednica - Divna Antičević

Uredništvo - Divna Antičević, Božo Benić, Romano Duić

Grafičko oblikovanje, prijelom i oblikovanje naslovnice - Borjana Katić

Izdavač - Društvo arhitekata Dubrovnik

Lektura - Ivana Obradović

Korektura - Divna Antičević

Tisak - Kerschoffset d.o.o.

Dubrovnik, 2019.