Autori:

Iva Letilović
Igor Pedišić

Projektni tim:

Iva Letilović (AB forum), Igor Pedišić (AB forum), Berislav Medić (UPI-2M), Srećko Stavnicki (Križni vijak), Marinko Zečević (Citara), Sanjin Stošić (Termoprojekt Botica), Maksim Carević (Inspekting)

Suradnici:

Luka Fatović , Ivan Banovac , Nikola Mikulić , Matija Babić maketa

Investitor:

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2015

Godina dovršetka projektiranja:

2017

Godina početka gradnje:

2017

Godina dovršetka gradnje:

2019

Površina obuhvata:

3750 m2

Ukupna tlocrtna površina:

3600 m2

Program / vrsta:

Stanovanje

LOKACIJA:

Zadar

4 kuće za 4 brata

Nagrada Drago Galić za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture u 2019.

Obrazloženje stručnog žirija:

U srcu Dikla, predgrađa Zadra nastalog stihijskim multipliciranjem stambenih kuća s turističkim apartmanima za iznajmljivanje, Letilović i Pedišić su projektom „4 kuće za 4 brata” bitno podignuli kriterije oblikovanja ove hibridne tipologije svojstvene hrvatskom priobalju. Iako se radi o dominantnom tipu dužobalne izgradnje, i najraširenijem uzroku devastacije krajolika istočnog Jadrana, ovaj zadatak nedovoljno zaokuplja interese arhitekata.

Letilović i Pedišić prišli su toj „kontroverznoj” tipologiji kroz čiste arhitektonske teme: sjedinjenje trajnog i povremenog stanovanja, programsku i funkcionalnu adaptibilnost prostornih modula, te odnos specifičnog i generičnog. Četiri naoko identične kuće u nizu, projektirane za četiri brata, čine strukturu sazdanu od dva kontrastna volumena: generički oblikovane baze koja je namijenjena iznajmljivanju, a doima se kao isječak hotela, te na svakoj od njih stambene jedinice oblikovane poput male obiteljske kuće. Blagim transformacijama u tlocrtu i presjeku prilagođene su individualnim potrebama pojedine obitelji.

Donji, apartmanski volumen postaje tako uzdignuto podnožje obiteljske kuće, a ujedno i prostor susreta trajnih i povremenih stanara. Svođenjem tipoloških sastavnica ovog niza na arhetipske jedinice i njihovim promišljenim povezivanjem u cjelinu, ovaj projekt ukazuje na mogućnost podizanja kvalitete prostora spretnom i čistom upotrebom arhitektonskog jezika i prepoznavanjem kreativnog potencijala unutar svake arhitektonske tipologije.

Foto: Jasenko Rasol
Foto: Jasenko Rasol
Foto: Jasenko Rasol
Foto: Jasenko Rasol
Foto: Jasenko Rasol
Foto: Jasenko Rasol

O projektu (tekst autora):

Sklop od 4 kuće, u stambenom naselju Diklo u Zadru, hibridne je tipologije koja u jednu cjelinu sjedinjuje trajno ali i povremeno stanovanje, uglavnom tijekom turističke sezone.

4 kuće projektirane su za 4 brata. One tvore niz, od mora do nevelikog uzvišenja, a redoslijed njihovih vlasnika strogo prati obiteljsku hijerarhiju. Svaki od njih je tražio određenu strukturu apartmana za iznajmljivanje kao i veliku stambenu jedinicu, programski i funkcionalno prilagođenu potrebama svoje obitelji.

Projekt reinterpretira onu, gotovo arhetipsku, hibridnu tipologiju koja se sastoji od stambenog prostora vlasnika, najčešće u prizemlju, i nekoliko apartmana za iznajmljivanje na katu, a koja je desetljećima uporno destruirala obalu. I sve to u srcu predgrađa koje nastalo upravo stihijskim multipliciranjem te iste tipologije.

Svaka struktura prostorna je i programska kompozicija male obiteljske kuće i isječka nekog megahotela. Vrlo je čitljivo podijeljena u dva kontrastna volumena: stambeni i turistički. Ovaj potonji generički je anoniman, koristi oblikovne elemente turističke tipologije, a ujedno je postavljen da tvori podnožje ali i zaleđe drugom volumenu, stambenoj jedinici.

Stambena jedinica zaseban je volumen, s tipološkim karakteristikama obiteljske kuće, koja ne stoji na tlu, već je izgrađena na već postojećem volumenu, postamentu, i proteže se kroz tri etaže: od ulazne palube na prvom katu do natkrivene krovne terase na trećem katu. Praznina koja naglašava ova dva volumena, ujedno je i belle etage, paluba s bazenom, jedini prostor kontakta stalnih i povremenih stanara. Sve četiri stambene jedninice strukturirane su ponavljanjem istog modula koji se potom modificira i u tlocrtu i u presjeku, ovisno o specifičnim potrebama i zahtjevima budućih stanara.