Godišnja izložba
ostvarenja

Potkrovlje M

Foto: Marko Ercegović
Foto: Marko Ercegović
Foto: Marko Ercegović
Foto: Marko Ercegović
Foto: Marko Ercegović
Foto: Marko Ercegović

Autori:

Ivana Dabrović

Tvrtka:

IVANA DABROVIC I ARHITEKTI

Projektni tim:

Ivana Dabrović / IVANA DABROVIC I ARHITEKTI

Suradnici:

Maja Tutavac

Investitor:

Izvođač:

JP

Godina početka projektiranja:

2019

Godina dovršetka projektiranja:

2020

Godina početka gradnje:

2020

Godina dovršetka gradnje:

2020

Površina obuhvata:

150 m2

Ukupna tlocrtna površina:

150 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

1000000 kn

Program / vrsta:

Interijer

Lokacija:

Zagreb

O projektu (tekst autora):

Projekt potkrovlja M je rekonstrukcija i unutrašnje uređenje tavanskog prostora zgrade u donjogradskom zagrebačkom bloku.

Radi se o građevini sa početka stoljeća koja je u urbanom tkivu i dio je bloka u samome Centru, nekoliko minuta od Katedrale.

Osnovna ideja  prostora je integracija nove galerije dvoetažnih spavaćih soba, sa čeličnom vidljivom konstrukcijom, sa postojećim prostorom dvostrešnog krova i sa  postojećom drvenom konstrukcijom.

U prostoru dijela tavana kojim je obuhvaćen projekt potkrovlja M prepoznata je prostornost koja se projektom maksimalno iskorištava u spavaćem traktu dok se u javnom prostoru dnevne sobe zadržava visina cijele plohe potkrovlja kako bi se zadržala puna visina.

To je naglašeno postojećom drvenom krovnom konstrukcijom, drvenim isprepletenim gredama, koje su sanirane i zadržane.

Raspored prostorija je projektiran prema željama investitora, mogućnostima prostora, orjentaciji.

Dvoetažni dnevni boravak otvara se prema vanjskom prostoru i svjetlu, a svjetlost ulazi kako u njega tako i kuhinju koja prati izlazak kroz zimski vrt na terasu prema Katedrali.

Spavaće sobe su sa galerijama, radnim prostorima i garderobama u donjem dijelu te je svaka sa specifičnim stepenicama  u kombinaciji drva i čelika.

Sanitarni čvorovi su na galeriji, uz sobe.

U prizemnom dijelu je crni blok oko kojega se stvara kretanje u prostore. 

Podgled  kosoga krova obložen je pločama od prešanog drveta kako bi se zadržala toplina atmosfere potkrovlja i napravio kontrast sa čelikom.

Sve te materijale prate koloristički izražena keramika kao i tekstili u vidu tepiha, zavjesa i sl.

Ovim projektom nova suvremena intervencija izvedena je na starom tkivu bloka sa građevinama sa početka stoljeća poznatih kao Donjogradski zagrebački blok.