Autori:

Idis Turato

Projektni tim:

Nikola Štefanec , Tomislav Stepić , Vedran Hubicki , Ljupcho Sackarovski , , Irena Marković , Aleksandra Ajzenhamer , Martina Mataija , Katarina Šantić , Marijana Krizmanić , Kristijan Mamić , David Naglić

Suradnici:

Boris Kirinčić , Mirko Grošić , Sandro Lendler (fotografije) , Jure Živković (fotografije) , Goran Skelac (fotografije)

Investitor:

Roxanich d.o.o. Roxanich d.o.o.

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2016

Godina dovršetka projektiranja:

2018

Godina početka gradnje:

2018

Godina dovršetka gradnje:

2019

Površina obuhvata:

5.780 m2

Ukupna tlocrtna površina:

7.262,20 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

2.282.300,00

Program / vrsta:

Interijer
Poslovanje
Turizam
Ostalo

LOKACIJA:

Motovun

Hotel i Vinski podrum Roxanich

Nominacija za nagradu Viktor Kovačić 2019.

Obrazloženje stručnog žirija:

Hotel Roxanich i vinski podrum produkt je kontinuiranoga urbanog toka i neprekinute dinamike aktivnosti unutar koje iščezavaju arhaične urbane hijerarhije. Projekt se sastoji od stare kamene kuće, starog podruma, novog aneksa, podzemne garaže, ukopanog skladišta i vinskog podruma. Kompleksnost građevine svojim oblikom i tektonikom eksperimentira komunikaciju staro – novo, autentično – univerzalno, prirodno – antropogeno. Radikalnost volumena određuje vizure i krajolik pritom oblikujući funkcionalni meandrirajući objekt hotelskog restorana s wellnessom i apartmanima.

Kulminacija arhitektonskog doprinosa vidljiva je u kubrickovski ekstatičnom dizajnu interijera, osobito vidljivom kroz 28 različitih smještajnih jedinica pozicioniranih u staroj kamenoj građevini te četiri apartmana novog aneksa hotela. Također primarna funkcija vinarije niti u jednom segmentu nije zanemarena, pa je tako jednako arhitektonski vrijedan tehnološki dio, koji je koncipiran vertikalno na pet etaža, s tri strane ukopan u teren, ozelenjenih krovišta i većine fasadnih zidova.

Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Goran Skelac
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler

O projektu (tekst autora):

Roxanich hotel i vinski podrum nalazi se u Motovunu, drevnom srednjovjekovnom gradu položenom u centru Istre – mjestu križanja starih puteva I željeznice Parenzane, tokova infrastrukturnih kanala doline Mirne, mreže stanovanja, autohtone poljoprivrede,  stočarstva, trgovine i turizma.

On je produkt kontinuiranog urbanog toka i neprekinute aktivnosti unutar koje nestaju stare urbane hijerarhije, brišu se stari prostorni odnosi, gubi se potreba za zoniranjem prostora prema unaprijed definiranim, točno određenim namjenama, dok arhitektonske tipologije bazirane na funkciji gube svoju ulogu i stoljetnu svrhu. Nalazimo se u prostoru potpune prilagodljivosti i promjenjive programiranosti.

Roxanich Hotel i Vinski Podrum u Motovunu produkt je upravo takvog stanja. Projekt se sastoji od stare kamene kuće, starog podruma, novog anexa, podzemne garaže, ukopanog skladišta i vinskog podruma. Ova složena građevina svojim oblikom i tektonikom rekonstruira prirodni brežuljak, gradi put koji počinje u vinogradu, nastavlja se kroz kuću, podrum i hotel, gradeći tako neprekinuti, kontinuirani tok, prolaz, cestu vina i turizma. Radikalna plastičnost objekta oblikuje pejsaž, stvara novi meandrirajući objekt hotelskog restorana s welnesom i apartmanima te postojećom starom kamenom građevinom vraća memoriju Istarskog vinskog podruma. Osmišljen je kroz 28 različitih soba smještenih unutar stare građevine i četiri prostrana apartmana u novom anexu hotela.

Hotel i vinski podrum Roxanich arhitektura je lišena klasične funkcije, ambijent oslobođen klasične hijerarhije, konstrukcija ukinute dihotomije nosivog i nošenog, promjenjivi ambijent nestabilnog odnosa služenog i služećeg - prostor nejasnih granica I otvorenih mogućnosti.