Autori:

Damir Rako
pok. Sanja Radovniković Rako

Projektni tim:

Ivan Jurić , Petra Klarić

Suradnici:

Investitor:

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2014.

Godina dovršetka projektiranja:

2015.

Godina početka gradnje:

2016.

Godina dovršetka gradnje:

2019.

Površina obuhvata:

3719 m2

Ukupna tlocrtna površina:

496. 83 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

cijena nije dostupna

Program / vrsta:

Stanovanje
Turizam

LOKACIJA:

Kaštela (Kaštel Stari)

Kuća Pogačić, Kozjak - Kaštel Stari

O projektu (tekst autora):

Parcela obitelji Pogačić smještena je na padinama planine Kozjak, s otvorenim pogledom na Kaštelanski zaljev.

Brutalni krški krajolik i i izloženost parcele silovitoj buri utjecali su na oblikovanje te osnovne konceptualne i funkcionalne postavke.

Kuća kao da je i sama izrasla iz krša, izgrađena u kombinaciji grubog kamena i natur betona. Tanka betonska krovna ploha formira zaklon i sjenu.  Krov je postavljen na kamene zidove, a „L“ forma kuće štiti glavnu terasu od naleta bure sa sjeveroistoka.

Boravišni prostori kuće nižu se longitudinalno, kadrirajući pogled prema zaljevu, Kaštelima i sjevernim padinama Kozjaka - surovom krškom krajoliku.