Autori:

Duje Šegvić

Projektni tim:

Suradnici:

Antonija Sekelez

Investitor:

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2016.

Godina dovršetka projektiranja:

2018.

Godina početka gradnje:

2018.

Godina dovršetka gradnje:

2019.

Površina obuhvata:

1300 m2

Ukupna tlocrtna površina:

522 m2

Program / vrsta:

Stanovanje

LOKACIJA:

Vinišće

Dvojni objekti H&M

Foto: Iris Ban
Foto: Iris Ban
Foto: Iris Ban
Foto: Iris Ban
Foto: Iris Ban
Foto: Iris Ban

O projektu (tekst autora):

Zahvat obuhvaća dvije dvojne (polugrađene) kuće. Svaka od njih se sastoji iz dvije dvoetažne stambene jedinice. Kao takve formirale su četiri kubusa koji se izmiču horizontalno i vertikalno. Na ovaj način se dobro uklapaju u nagib i oblik parcele, te planske parametre i stvaraju zanimljivu oblikovnu igru. Svaki kubus je obojan u drugi ton, što je posebno primjetno na stražnjoj, sjevernoj fasadi.
Svaka stambena jedinica ima i bazen s južne strane s pratećim sunčalištem, koji je povezan s nekoliko stepenica s vanjskom kuhinjom i blagovanje. S tih pozicija omogućen je prekrasan pogled na zaljev. Čestica je položena uz postojeću prometnicu, koja prolazi pored parcele na sjeveru i istoku. Parcela je kosa, s nagibom koji pada prema jugoistoku, prema moru.
Arhitektonskim rješenjem objekt je zamišljen u suvremenom arhitektonskom izrazu s ravnim krovom. Djelomično će biti obloženo lomljenim kamenom, a djelomično štokovanim kamenom iz lokalnog nalazišta u koršama visine cca 50 cm. Građevina je pravokutna, razvedenog tlocrta iz dva spojena volumena, koja se dosljedno ugradila u kosi teren.
Tlocrtne dimenzija svake kuće je 13,32 m x 15,40 m i sastoji se od dvije dvoetažne stambene jedinice. Katnost objekata je prizemlje i kat, a bruto razvijena površina zgrade iznosi 261 m2, odnosno 522 m2 cijeli zahvat u prostoru. Zemljište od 1300m2 je podijeljeno na dvije građevinske čestice.
Kota vijenca je maksimalno 7,00 m od kote uređenog terena u podnožju građevine.
U svakoj stambenoj jedinici u prizemlju su svi dnevni prostori, wc i spremišta, dok se na katovima do kojeg se prilazi dvokrakim betonskim stubištem predviđaju spavaonice sa pripadajućim kupaonicama.